Đăng ký Email NewsLetter

Tiêu chuẩn vòng đệm và bu lông

Ngày Đăng: 28/01/2013  |  Lượt xem: 19632 lần

Bu lông và vòng đệm thường là hai thành phần đi liền nhau khi chúng ta dùng bu lông để lắp ghép thiết bị. Sau đây là tiêu chuẩn vòng đệm và bu lông

Dưới đây là bản tiêu chuẩn vòng đệm bu lông thường được dùng trong cuộc sống và trong các nghành công nghiệp. 

Tiêu chuẩn bu lông

Tiêu chuẩn bu lông

Tiêu chuẩn bu lông

Tiêu chuẩn đệm thường

tiêu chuẩn đệm thường

tiêu chuẩn đệm thường

Bài viết cùng chuyên mục

BÌNH LUẬN

 • imoskvichkina imoskvichkina 18/10/2019

  Конец навигации. Устраняем дефекты днища. [url=://ws.matrixplus.ru]Купить химию для мойки и очистки днища катера, лодки.[/url][url=://ws.matrixplus.ru].[/url]. Химия для очистки днища яхт, гидроциклов, катеров, лодок. Какой химией смыть наросты и кра

 • milamoskvich milamoskvich 18/10/2019

  Купить каталог сайтов. [url=://www.catalog.matrixplus.ru/]Интернет каталоги.[/url][url=://www.catalog.matrixplus.ru/].[/url]. Новости на [url=://www.matrixplus.ru/vesti]сайтах[/url]. [url=://www.matrixplus.ru/vesti]Размещение отзывов.[/url]. Все про

 • doramiksheva doramiksheva 18/10/2019

  Как полировать автомобиль. [url=://autochem.freshdesigner.ru/]Купить автошпуни и полироли.[/url][url=://autochem.freshdesigner.ru/].[/url]. Купить [url=://www.freshdesigner.ru/]химию для бесконтактной мойки машин.[/url][url=://www.freshdesigner.ru/].

 • olyaruhmonov olyaruhmonov 18/10/2019

  Вступить в яхтклуб. Подготовка лодок [url=://boat.matrixboard.ru/]к зимниму хранению.[/url][url=://boat.matrixboard.ru/].[/url]. [url=://boat.matrixboard.ru/]Как и чем отиыть днище и борта катера ниже ватерлинии.[/url][url=://www.matrixboard.ru/].[/u

 • linarepeikina linarepeikina 18/10/2019

  Клуб любителей собак [url=://www.clubsirius.kinologiyasaratov.ru/]СИРИУС.[/url][url=://www.clubsirius.kinologiyasaratov.ru/].[/url]. Собаководы вступайте в клубы. [url=://www.kinologiyasaratov.ru/]Кинология и дрессировка в Саратове.[/url][url=://www.

 • dihodordsky dihodordsky 18/10/2019

  Хотите надежную охрану? [url=://www.abc64.ru/]Щенки немецкой овчарки с дрессировкой.[/url][url=://www.abc64.ru/].[/url]. Дрессировка собак [url=://www.abc64.ru/]в питомнике немецкой овчарки.[/url] [url=://www.kinologiyasaratov.ru/]Дрессировка собак.[

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN